Bendra informacija

Užsakytas prekes internetinėje parduotuvėje manorobotas.lt pristatome visoje Lietuvoje per 1-2 darbo dienas (jeigu apmokėjimas atliekamas iki 14:00 valandos); per 3 darbo dienas (jeigu apmokėjimas atliekamas po 14:00 valandos); jeigu prekės pristatymas viršija 5 darbo dienas, apie tai klientas informuojamas formuojant užsakymą. Prekės pristatomos darbo dienomis ir šeštadieniais (papildomas pasirinkimas).

Visuose Lietuvos miestuose siuntinį pristatysime 8-18 val.

Apie numatomą siuntos su užsakytomis prekėmis pristatymo laiką bei siuntos numerį būsite informuoti SMS žinute. Pristatymo dieną Jums paskambins kurjeris ir patikslins pristatymo laiką.

Pristatymo kainos

Perkant daugiau kaip už 50,00 EUR pristatymas nemokamas visoje Lietuvoje! Pristatymo mokestis perkant mažiau nei už 50 € – 4,5 € (užsakymams į Kuršių Neriją imamas papildomas 80 € už siuntinį mokestis); Jei Pirkėjo užsakymo suma (po visų jam priklausančių nuolaidų) yra 50 € ir daugiau, pristatymas yra nemokamas (išskyrus Kuršių Neriją); Papildomas mokestis imamas, kai prekės svoris didesnis nei 31,5 kg – 6 € kai didesnis nei 75 kg, pristatymas papildomai apmokestinamas – 12 €; Sunkesnių prekių nei 31,5 kg kurjeris neneša iki durų, prekes reikia kurjeriui padėti iškrauti iš automobilio arba užsisakyti užnešimo paslaugą; Užnešimo paslaugos kaina – 15 €. Prekės pristatomos naudojantis kurjerių paslaugomis. Siuntos pristatomos jūsų pasirinktu adresu: į darbovietę, į namus ar kitur. Pasirinkę šį pristatymo būdą, turite nurodyti šiuos duomenis: Tikslų pristatymo adresą; Mobiliojo telefono numerį; Kitas aplinkybes, kurios svarbios pristatymo įvykdymui (pvz.: koduotos durys, apsauga ir pan.).

Prekių priėmimas

Priimdami užsisakytas prekes, patikrinkite siuntos būklę bei pasirašykite siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Jei priimdami siuntą pastebite pakuotės pažeidimą arba komplektacijos neatitikimą, nedelsiant praneškite apie tai siuntą pristačiusiam kurjeriui, padarykite nuotrauką (atsiųskite ją el. paštu: info@manorobotas.lt) ir paprašykite surašyti pakuotės pažeidimų aktą. Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta laiku ir tvarkingai. Jums neatlikus šių veiksmų, mes neprisiimame atsakomybės dėl: prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas; prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

Pirkinius gali atsiimti užsakymą apmokėjęs asmuo arba kitas asmuo, nurodytas užsakymo blanke. Būtinai išsaugokite sąskaitą faktūrą, kurią Jums atveš kurjeris. Ji bus reikalinga garantiniam aptarnavimui

Siuntos pristatomos naudojantis VENIPAK siuntų tarnyba.

Parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir internetinėje parduotuvėje www.manorobotas.lt (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios UAB „Girioms ir Sodams“ (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2. Išsami informacija apie prekių Pardavėją pateikiama internetinės Parduotuvės skiltyse „Apie mus” ir „Kontaktai“.

1.3 Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi internetine Parduotuve: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomų prekių asortimentu, vykdo prekių užsakymą, rezervuojasi prekę, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi internetine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.

1.4 Prieš pradėdamas naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes internetinėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.5 STIHL ir VIKING gaminiai negali būti parduodami perpardavėjams, kurie nėra įgalioti STIHL pardavėjai ar subpardavėjai.

1.6 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su internetinės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

1.7 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1 Pirkėjui užsakant prekes internetinėje Parduotuvėje, tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

2.2 Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 2.4. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

2.3 Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą bei prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui ir/arba tretiesiems asmenims (siuntų pristatymo bendrovei) dėl pateiktų duomenų neteisingumo.

2.4 Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus ar rezervacijas, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

2.6 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu butų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Prekių rezervavimas

3.1 Pirkėjas gali rezervuoti pasirinktas prekes. Jei Pardavėjas savo parduotuvėje turi Pirkėjo pasirinktas prekes, jos rezervuojamos 7 darbo dienoms.

3.2 Praėjus 7 darbo dienoms prekės rezervacija yra nutraukiama.

3.3 Pirkėjui neatsiėmus prekės per 7 darbo dienas – nėra taikomos suteikiamos rezervacijos privilegijos.

4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

4.1 Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) internetinėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir 2001-08-17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

4.2 Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis ir Privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Pateikti“. Tokiais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

4.3 Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.

4.4 Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5. Teisė atšaukti sutartį

5.1 Pirkėjas turi teisę, nurodydamas priežastį, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas registruotu laišku arba elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu: info@manorobotas.lt ir informuoti Pardavėją kontaktuose nurodytu telefonu.

5.2 Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 5.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:

5.2.1 grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

5.2.2 prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

5.2.3 prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir kt.);

5.2.4 grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta.

5.3 Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti (kurjeriu, paštu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui pasirinkto Girioms ir Sodams miesto parduotuvės (iš kurios buvo atsiimta, atsiųsta prekė) adresu.

5.4 Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą dėl prekės grąžinimo/keitimo (jame nurodydamas grąžinamą prekę ir savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę) bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą – faktūrą).

5.5 Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 5.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo – pardavimo Sutarties atsisakymą, per 10 (dešimt) darbo dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (prekių pristatymo mokestis negrąžinamas), su sąlyga, kad grąžinamos prekės atitiko šių Taisyklių 5.2. punkte nurodytus reikalavimus.

5.6 Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, kokybiškų prekių grąžinimui (keitimui) taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklės“ bei šių Taisyklių 5.2. – 5.5 punktuose įtvirtintos nuostatos.

5.7 Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklės“, papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 5.3. – 5.5. punktuose įtvirtintas nuostatas.

6. Prekės keitimas

6.1 Internetu pirkta prekė gali būti keičiama į kitą (tos pačios sumos prekę) arba į brangesnę (su Pirkėjo priemoka).

6.2 Prekės keitimo atveju Pirkėjas privalo laikytis 5 Taisyklėje pateiktų sutarties nutraukimo sąlygų ir sudaryti naują Sutartį su Pardavėju.

6.3 Pardavėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti kokybiškos prekės keitimo, jei turi įtarimų, kad buvo pažeistas 5.2 punktas arba numano, kad norimas keitimas yra nesąžiningas.

7. Kainos ir pristatymo išlaidos

7.1 Kiekvienos parduodamos prekės kaina yra pateikta Eurais ir nurodyta internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės bei suformuotame Pirkėjo užsakyme. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

7.2 Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

7.3 Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis.

7.4 Jei gaminio aprašyme nenurodyta kitaip, prekės, kurias Pardavėjas siūlo pristatyti, dažniausiai yra pristatomos apytiksliai per 3-4 darbo dienas. Jei siūlomas prekių pristatymas į namus, Pirkėjas gauna pranešimą, kai prekės yra paruoštos pristatymui. Jei vykdant užsakymą, reikiamų prekių nėra, apie tai Pirkėjas bus informuotas el. laišku.

7.5 Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.

7.6 Už prekių pristatymą taikomas mokestis:

7.6.1 Pristatymo mokestis visoje Lietuvoje 4,5 € (į Kuršių Neriją imamas papildomas € 80,00 už siuntinį mokestis).

7.6.2 ei Pirkėjo užsakymo suma (po visų jam priklausančių nuolaidų) yra € 50 ir daugiau, pristatymas yra nemokamas (išskyrus Kuršių Neriją).

7.6.3. Papildomas mokestis imamas, kai prekės svoris didesnis nei 31,5 kg – 6 € kai didesnis nei 75 kg, pristatymas papildomai apmokestinamas – 12 €.

7.6.4. Užnešimo paslaugos kaina – 15 €.

7.7 Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui per 3 darbo dienas (jei mokėjimas yra gaunamas iki 14:00 val). Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.

7.8 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.9 Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.

7.10 Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, prekės perduodamos Pirkėjui arba kitam asmeniui, Pirkėjo nurodytam užsakymo blanke tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

8. Atsiskaitymas už prekes

8.1 Mokėjimas vykdomas „Paysera“ sistemoje.

8.2 Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kiti mokesčiai už atliekamas operacijas.

8.3 Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

8.4 Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/ įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

Garantija ir įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais

Visoms užsakytoms prekėms taikomos įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais. Be to, visiems STIHL prekių ženklų gaminiams taikomos STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG garantijos sąlygos.

Pagal galiojančius įstatymus, mes privalome informuoti vartotojus apie Europos ginčų sprendimo internetu platformą, kuri gali būti naudojama siekiant išspręsti ginčus be būtinybės pareikšti skundą teisme. Platformą steigia Europos Komisija. Europos ginčų sprendimo internetu platformą galite rasti čia: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

PVM mokėtojo kodas: LT350280515

Atnaujinama…
  • Krepšelyje nėra produktų.